! התחברות יצירת פרופיל חדש
Phorum פורומים המוסד לבטיחות ולגיהות
Phorum


Phorum

החלטה בדבר פעילות בפורומים בשבתות ובמועדי ישראל

13:04 12/08/2009
להלן הודעה מטעם הנהלת המוסד לבטיחות ולגיהות בנושא שבנדון:

עקב פניות של משתמשים הובאה סוגיית הפעילות בפורומים בשבתות ובמועדי ישראל בפני וועדת הביקורת של המוסד.
הוועדה מורכבת מאנשי ציבור: נציגי ממשלה, נציגי עובדים ונציגי מעסיקים.
הוועדה החליטה לא לשנות את המצב הקיים, כלומר, לא תתאפשר פעילות בפורומים בשבתות ובמועדי ישראל.
נושא מחבר פורסם

החלטה בדבר פעילות בפורומים בשבתות ובמועדי ישראל

צוות האתר 13:04 12/08/2009