! התחברות יצירת פרופיל חדש
Phorum פורומים המוסד לבטיחות ולגיהות
Phorum


Phorum

Re: הובלת חומ"ס במלגזה

09:13 23/06/2009
החקיקה העיקרית שעוסקת בהובלת חומרים מסוכנים הנה חוק ותקנות שירותי הובלה. בין היתר, היא מחייבת הכשרה מיוחדת לנהג ואישורים לכלי רכב המיועדים להובלת חומ"ס כאשר מדובר בהובלת חומ"ס בכמויות השוות או הגדולות מכמויות הסף המצוינות בתוספת השנייה לתקנות שירותי הובלה. חקיקה זו מתייחסת למתן שירותי הובלה כללית והובלת חומרים מסוכנים בכבישים ובכלי רכב מסחריים. לכן, הדרישות של החקיקה הנ"ל לא חלות, לכאורה, על הובלת חומ"ס במלגזה ובתוך שטח המפעל.
תקנה 87 לתקנות התעבורה , התשכ"א - 1961 עוסקת בהובלת חומרים מסוכנים בכמויות מתחת לסף, אך גם היא איננה לא מתייחסת למגלזות אלא לכלי רכב, והמלגזה, ע"פ תקנות התעבורה איננה מוגדרת כרכב.
לא אותרה חקיקה או תקינה אחרת המתייחסת באופן ספציפי לתחום חומרים מסוכנים שמחייבת הכשרה מיוחדת למלגזנים. כמו כן לא אותרה חקיקה המחייבת קבלת רישיונות מיוחדים למלגזה להוביל חומרים מסוכנים.
החקיקה היחידה בה יש התייחסות להדרכת העובדים בדבר סיכונים במקום העבודה היא תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים), התשנ"ט - 1999 .
ההכשרה הפנים מפעלית של מלגזנים בתחום הובלת חומרים מסוכנים חייבת להתבסס על נוהל המפעל המפרט את אופן הביצוע של ההובלה. הנוהל צריך להסתמך, בין היתר, על:
• התנאים הייחודיים של המפעל הספציפי,
• מסלולי ההעברה,
• נגישות של הציבור למסלולי העברה ,
• החקיקה והנהלים המתייחסים לבטיחות בהפעלת מלגזות [שלא בתחום החומרים המסוכנים],
• תכונות החומרים המסוכנים המועברים, רגישותם לניטול, סימונם וכו'.
• מספרי טלפונים הרלוונטיים לדיווח במקרה של אירוע חירום.
• הנפקת כרטיס בטיחות רלוונטי לאופי ועוצמת הסיכונים של החומרים המועברים.
• שיקולים לוגיסטיים מיוחדים
• התאמת מקומות הפריקה והעמסה לתהליך פריקה והעמסה של החומרים המסוכנים בהתאם לתכונות סיכון המאפיינות אותם , וכו'.
הנוהל יקבע, בין היתר, את דרכי הטיפול בחומר במקרה של אירוע חירום ואת האחריות הספציפית של המעורבים בתהליך ההכנה והביצוע של ההעברה.
נוהל מסוג זה יהווה בסיס להכשרה מתאימה למלגזן בתחום העברת חומרים מסוכנים בשטח המפעל.ליבי קוסקס


[(45800) 1332 ]

certificates for forklift transporting hazmat 2.iba
נושא מחבר פורסם

הובלת חומ"ס במלגזה

אלי.ש 20:24 17/06/2009

Re: הובלת חומ"ס במלגזה

דמתי 20:34 17/06/2009

Re: הובלת חומ"ס במלגזה

אלי.ש 21:18 18/06/2009

Re: הובלת חומ"ס במלגזה

דמתי 03:46 19/06/2009

Re: הובלת חומ"ס במלגזה

מרכז המידע 09:13 23/06/2009

Re: הובלת חומ"ס במלגזה

שחר23 13:39 25/06/2009לצערנו רק חברים רשומים רשאים לפרסם בפורום זה.